Middagskjøring

frivillig

3 dager i uken kjører vi ut middag til eldre og uføre i bygda. Dette er en tjeneste vi gjør i samarbeid med kommunen. Vi har ca 10 personer fordelt på to team som kjører i turnus i denne tjenesten. En gruppe på Sand og en på Mo.

Legg inn en kommentar