Nord-Odal Frivilligsentral

Kontakten

Kontakten er en gruppe som spesifikt tilbyr eldre og uføre hjelp til bank og butikk, eventuelt ledsager til sykehus osv.

Denne gruppen har dedikerte frivillige som yter mye frivillig innsats. Har du behov for hjelp? Kontakt oss, så skal vi sammen se hva vi kan få til.