Nord-Odal Frivilligsentral

Middagsutkjøring

Middagsutkjøring er et tilbud vi har i samarbeid med hjemmesykepleien, til hjemmesykepleiens brukere.

Vi har to ruter, en i Mo og en på Sand hvor frivillige kjører på turnus etter avtale.

Har du lyst til å bidra? Vi trenger flere sjåfører. Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale om frivillig arbeid.